Chi phí xuất khẩu lao động Đài Loan 2018 - chi phí thấp lương cao