fbpx

Giới từ trong tiếng Trung – Phân loại và cách sử dụng

Giới từ trong tiếng Trung

Giới từ trong tiếng Trung là một từ loại thuộc nhóm hư từ. Đây là một bộ phận không thể thiếu trong việc bổ sung nghĩa giúp câu trở nên hoàn chỉnh hơn. Để hiểu rõ hơn về từ loại này cũng như cách dùng của nó. Hôm nay Hicado sẽ cùng bạn tìm hiểu về định nghĩa, đặc điểm và chức năng của giới từ tiếng Trung là gì nhé!

Giới từ trong tiếng Trung là gì?

Giới từ trong tiếng Trung là những hư từ đặt trước danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ. Nhằm tạo thành các cụm giới từ có tác dụng bổ nghĩa cho động từ, tính từ về mặt thời gian, địa điểm, cách thức, nguyên nhân, mục đích,…

Ví dụ:

 • 我们来北京旅行
  Wǒmen lái běijīng lǚxíng
  Chúng tôi đến Bắc Kinh du lịch
 • 他靠关系通过了考试
  tā kào guānxì tōngguòle kǎoshì
  Anh tạ dựa vào quan hệ thông qua cuộc thi
 • 按照我说的方案去办吧
  ānzhào wǒ shuō de fāng’àn qù bàn ba
  Dựa theo phương án tôi nói đi làm đi
 • 今天我们讨论的问题是关于学学习汉语的
  jīntiān wǒmen tǎolùn de wèntí shì guānyú xuxí Hànyǔ de
  Vấn đề thảo luận hôm nay của chúng ta là liên quan đến học tiếng Trung

Đặc điểm của giới từ trong tiếng Trung

Để biết được cách sử dụng giới từ trong tiếng Trung. Bạn cần phải nắm rõ một vài đặc điểm của giới từ dưới đây.

Giới từ không thể đứng đơn độc làm thành phần câu

Trong một câu giới từ tiếng Trung không thể đứng đơn độc làm thành phần riêng. Mà nó phải đi cùng với danh từ, cụm danh từ, đại từ để tạo thành cụm giới từ thành phần câu.

Ví dụ:

 • Giới từ làm trạng ngữ
  1. 我们应该向国外学习先进技术
  Wǒmen yīnggāi xiàng guówài xuéxí xiānjìn jìshù
  Chúng ta nên học tập kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài
  2. 妈妈朝我点了点头
  Māmā cháo wǒ diǎnle diǎntóu
  Mẹ gật gật đầu với tôi
 • Giới từ làm bổ ngữ
  1. 英汉词典放在书架上
  Yīnghàn cídiǎn fàng zài shūjià shàng
  Từ điển Anh – Hán đặt trên giá sách
  2. 老寿星生于1995年
  Lǎoshòuxing shēng yú 1995 nián
  Lão thọ tinh sinh năm 1995

Không thể trùng điệp

Trong một câu, giới từ không thể trùng điệp. Bởi việc trùng điệp giới từ sẽ không có ý nghĩa gì trong câu.

Ví dụ:

 • 哥哥给给我买一本新书 (Sai)
  gēgē gěi gěi wǒ mǎi yī běn xīnshū
  => 哥哥给我买一本新书 (Đúng)
  gēgē gěi wǒ mǎi yī běn xīnshū
  Anh trai mua cho tôi một cuốn sách mới
 • 大家对对他有看法 (Sai)
  dàjiā duì duì tā yǒu kànfǎ
  => 大家对他有看法 (Đúng)
  dàjiā duì tā yǒu kànfǎ.
  Mọi người có thái độ với cậu ta

Nói chung không thể thêm các động thái trợ từ “了,着,过”

Ví dụ:

 • 她朝着网吧走去(Sai)
  tā cháozhe wǎngbā zǒuqù
  => 她朝网吧走进去 (Đúng)
  tā cháo wǎngbā zǒuqù.
  Cô ấy đi về hướng quán net
 • 你在了家里住吗?(Sai)
  nǐ zàile jiālǐ zhù ma
  => 你在家里住吗?(Đúng)
  nǐ zài jiālǐ zhù ma
  Cậu ở trong nhà à?

Không dùng trong câu nghi vấn chính phản

Thông thường trong các câu nghi vấn chính phải sẽ không sử dụng giới từ.

Ví dụ:

 • 邮局离在这儿远不远?(Sai)
  =>邮局离这儿远不远?
  Bưu điện có cách xa đây không?
  Yóujú lí zhè’er yuǎn bù yuǎn?

Cách sử dụng giới từ tiếng Trung

Giới từ trong tiếng Trung có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu tùy vào từng chức năng của từng trường hợp.

Giới từ thường làm trạng ngữ

Ví dụ:

 • 他在办公司准备材料
  tā zài bàn gōngsī zhǔnbèi cáiliào
  Anh ấy ở trong phòng làm việc chuẩn bị tài liệu
 • 他在马路上捡到一个钱包
  tā zài mǎlù shàng jiǎn dào yígè qiánbāo
  Anh ấy nhặt được ví tiền ở trên đường
 • 关于房价的问题,我们已经商量好了
  guānyú fángjià de wèntí, wǒmen yǐjīng shāngliáng hǎole
  Về vấn đề giá nhà, chúng tôi đã bàn bạc xong rồi

Số ít giới từ có thể làm bổ ngữ

Trong tiếng Trung có một số giới từ đặc biệt có thể làm bổ ngữ trong câu như: “在 – zài”, “自 – zì”, “至- zhì”, “于 – yú”, “向 – xiàng”…

Ví dụ:

 • 他出生在1996 年
  tā chūshēng zài 1996 nián
  Anh ấy sinh năm 1996
 • 我来自河内
  wǒ láizì hénèi
  Tôi đến từ Hà Nội.
 • 你快向那边看,多好看啊
  nǐ kuài xiàng nà biān kàn, duō hǎokàn a
  Cậu mau nhìn bên kia kìa, đẹp ghê

Giới từ có thể làm định ngữ

Tương tự như chức năng bổ ngữ, có một số trường hợp giới từ đặc biệt có thể làm định ngữ. Thường dùng với các giới từ “关于- guānyú”,”对 – duì”,对于- duìyú”, …

Ví dụ:

 • 大家打算参加关于汉语的比赛。
  dàjiā dǎsuàn cānjiā guānyú Hànyǔ de bǐsài
  Mọi người dự định tham gia cuộc thi về tiếng Trung
 • 老师给我们列出关于明天考试的重点
  lǎoshī gěi wǒmen lièchū guānyú míngtiān kǎoshì de zhòngdiǎn
  Thầy liệt kê ra trọng điểm về kì thi ngày mai cho chúng tôi

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Trung

1. Giới từ 在 /zài/: Ở

S +在 (zài) + Tân ngữ chỉ địa điểm + V + Thành phần khác => Ai làm gì ở đâu.

Ví dụ:

 • 他在河内读大学
  Tā zài hénèi dú dàxué
  Anh ấy học đại học ở Hà Nội

2. Giới từ 从/Cóng/: Từ

Giới từ 从 biểu thị khởi điểm của một khoảng thời gian, quãng đường, một quá trình hay trình tự, và thường kết hợp với 到.

从 A 到 B…

Ví dụ:

 • 从北京到上海要坐几个小时的飞机?
  Cóng běijīng dào shànghǎi yào zuò jǐ gè xiǎoshí de fēijī?
  Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải phải ngồi máy bay mấy tiếng?

3. Giới từ 给/gěi/: Cho

S 给 O + V => Cho ai cái gì

Ví dụ:

 • 我给爸爸做晚饭
  Wǒ gěi bàba zuò wǎnfàn
  Tôi nấu cơm tối cho bố

4. Giới từ 跟/gēn/: Cùng

Giới từ 跟 vừa có thể làm giới từ, đồng thời là danh từ trong câu và bằng 和.

A 跟 B (一起)+V => A cùng B

Ví dụ:

 • 我跟老朋友 去书店买书
  Wǒ gēn lǎo péngyǒu qù shūdiàn mǎishū
  Tôi cùng bạn thân đi tiệm sách mua sách

5. Giới từ 对/duì/: Đối, đối với

Dùng để biểu thị mối quan hệ chủ ngữ đối xử, đối với những thành phần sau nhưu thế nào.

A 对 B + thành phần khác

Ví dụ:

 • 他对我 非常好
  Tā duì wǒ fēicháng hǎo
  Anh ấy đối với tôi vô cùng tốt

6. Giới từ 往/wǎng/: Hướng, hướng về, thường được dùng để chỉ phương hướng.

Ví dụ:

 • 从这儿一直往前走,到了前面的路口再往右走
  Cóng zhèr yīzhí wǎng qián zǒu, dàole qiánmiàn de lùkǒu zài wǎng yòu zǒu
  Từ đây đi thẳng về phía trước, đến đường giao phía trước thì lại rẽ phải

7. Giới từ 离/lí/: Cách, biểu thị cự ly khoảng cách

离 + từ chỉ địa điểm

Ví dụ:

 • 北京离上海1462公里
  Běijīng lí shànghǎi 1462 gōnglǐ
  Bắc Kinh cách Thượng Hải 1462km

8. Giới từ 关于: Về. Có tác dụng dẫn hoặc giới thiệu về chủ ngữ, vấn đề muốn nói đến trong câu.

关于+N

Ví dụ:

 • 关于出国留学的事,我还没想好呢
  Guānyú chūguó liúxué de shì, wǒ hái méi xiǎng hǎo ne
  Về việc ra nước ngoài du học, tôi vẫn chưa nghĩ xong

Phân loại các giới từ trong tiếng Trung

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Phiên âm Nghĩa
cóng Từ
自从 zìcóng Từ, từ khi
Từ, do
dāng Nay, hiện tại
dào Đến, tới
wǎng Tới, hướng tới
zài Ở, vào
yóu Từ, do
xiàng Nhằm, nhằm về

Ví dụ:

 • 从窗缝里往外望是一片美丽的花园
  cóng chuāng fèng lǐ wǎng wài wàng shì yīpiàn měilì de huāyuán
  Qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài là một vườn hoa rất đẹp
 • 你汉语说得很好啊,我要向你学习
  nǐ Hànyǔ shuō dé hěn hǎo a, wǒ yào xiàng nǐ xuéxí
  Cậu nói tiếng Trung giỏi quá, tớ phải học tập theo cậu thôi
 • 自从我努力学习,成绩进步很大
  zìcóng wǒ nǔlì xuéxí, chéngjī jìnbù hěn dà
  Từ khi tôi cố gắng học, thành tích tiến bộ rất nhiều
 • 这趟车开往北京
  zhè tàng chē kāi wǎng Běijīng
  Chuyến tàu này đi Bắc Kinh

Giới từ chỉ căn cứ

Giới từ Phiên âm Nghĩa
àn Theo, dựa theo
按照 ānzhào Dựa theo, căn cứ vào
根据 gēnjù Căn cứ, căn cứ vào
Dựa vào, dựa theo
kào Căn cứ vào, dựa vào
yòng Dùng
通过 tōngguò Thông qua
Dùng, lấy, đem

Ví dụ:

 • 按照预定的计划完成任务
  ānzhào yùdìng de jìhuà wánchéng rènwù
  Dựa theo kế hoạch đã định sẵn hoàn thành nhiệm vụ
 • 根据气象台的预报,明天要下大雨
  gēnjù qìxiàngtái de yùbào, míngtiān yào xià dàyǔ
  Căn cứ vào dự báo của đài khí tượng, ngày mai sẽ có mưa to
 • 一个人的成功主要靠自己
  yīgè rén de chénggōng zhǔyào kào zìjǐ
  Thành công của một người chủ yếu dựa vào bản thân
 • 人家总拿她的口音开玩笑
  rénjiā zǒng ná tā de kǒuyīn kāiwánxiào
  Mọi người cứ luôn cười đùa khẩu âm của cô ấy

Giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích

Giới từ

Phiên âm

Nghĩa

yīn Vì, dựa vào
因为 yīnwèi Bởi vì
由于 yóuyú Do, bởi vì
wèi Bị, đươc
为了 wèile Để, vì
为着 wèizhe Vì, để

Ví dụ:

 • 因为今天事情多,所以我无法跟你们去
  yīnwèi jīntiān shìqíng duō, suǒyǐ wǒ wúfǎ gēn nǐmen qù
  Bởi vì hôm nay nhiều việc nên tớ không có cách nào đi cùng các cậu được
 • 这种艺术形式为广大人民所喜闻乐观
  zhè zhǒng yìshù xíngshì wèi guǎngdà rénmín suǒ xǐ wén lèguān
  Loại hình nghệ thuật này được đông đảo người dân yêu thích
 • 他们为了奖品而互相竞争
  tāmen wèile jiǎngpǐn ér hùxiāng jìngzhēng
  Bọn họ cạnh tranh lẫn nhau vì giải thưởng

Giới từ biểu thị sự tác động, bị tác động

Giới từ Phiên âm Nghĩa
bèi Bị, được
gěi Làm, cho
ràng Nhường, để
jiào Gọi
guǎn Nhằm, hướng về
jiāng Đem, lấy
yóu Do, bởi

Ví dụ:

 • -这部书被人借走了一本
  zhè bù shū bèi rén jièzǒu le yī běn
  Bộ sách này bị người ta mượn đi một quyển rồi
 • 这次出差,他给我们当翻译
  zhè cì chūchāi, tā gěi wǒmen dāng fāny
  Lần công tác này, anh ấy làm phiên dịch cho chúng tôi
 • 出去前,你记得把门关上啊
  chūqù qián, nǐ jìdé bă mén guānshàng a
  Trước khi ra ngoài, con nhớ đóng cửa vào nhé
 • 大家已经决定了,队长由你担任
  dàjiā yǐjīng juédìngle, duìzhǎng yóu nǐ dānrèn
  Mọi người đã quyết định rồi, chức đội trưởng do cậu đảm nhiệm

Giới từ biểu thị đối tượng liên quan

Giới từ

Phiên âm

Nghĩa

duì Hướng về
对于 duìyú Đối với. về
关于 guānyú Về
gēn Cùng, giống như
Cùng, với
tóng Cùng với, cùng nhau
gěi Với
xiàng Nhằm, về

Ví dụ:
– 他对我跟亲儿子一样。
tā dùi wǒ gēn qīn érzi yíyàng.
Ông ấy đối xử với tôi như con đẻ vậy.
– 他和大家讲她过去的经历。
tā hé dàjiā jiǎng tā guòqù de jīnglì.
Anh ấy kể những chuyện đã qua của mình cho mọi người.
– 昨天他同王小姐吵了架。
zuótiān tā tóng wáng xiǎojiě chǎole jià.
Hôm qua anh ấy cãi nhau với chị Vương.
– 他给我道歉。
tā gěi wǒ dàoqiàn.
Anh ấy xin lỗi tôi.

Liên từ và giới từ trong tiếng Trung khác nhau như thế nào?

Liên từ và giới từ là hai từ loại rất dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung. Vì thế nếu không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng thì rất khó để dùng đúng từ loại. Cụ thể, cùng đi phân tích những từ dễ nhầm lẫn này.

a. 和,跟,同,与
b. 因为,由于

Trong nhóm a, 4 từ trên đều có ý nghĩa tương đương nhau. Thử lấy “和” làm đại diện để thấy rõ ranh giới giữa giới từ và liên từ:

1. 我和小明都去看你
2. 我和小明商量一下

Trong ví dụ 1, “和” đóng vai trò là liên từ, vì giữa “我” và “小明” có mối quan hệ ngang hàng. Vì thế cả cụm từ này làm chủ ngữ trong câu. Còn “和” trong câu 2 là giới từ vì cụm từ “和小明” bổ nghĩa cho động từ “商量” nhằm nói rõ đối tượng của động tác “商量”.

– Còn “因为” và “由于” đều có nghĩa biểu thị nguyên nhân. Đây là cụm từ đặc biệt đều thuộc cả giới từ và liên từ. Cách phân biệt chúng được thể hiện như sau:
Nếu phía sau “因为”,“由于” mang cụm danh từ cùng có tác dụng bổ nghĩa thì “因为”,“由于” là giới từ.

Ví dụ:

 • 因为身体的原因他不能继续工作了
 • 由于经济问题,他最近被撒职了

– Nếu “因为”,“由于” mang từ tổ phi danh từ, phía sau có các liên từ như “所以”,“因此” ,thì “因为”,“由于” là liên từ.

Ví dụ:

 • 因为钱的问题没有解决,所以工程只能往后拖了
 • 由于他长期工作不认真,所以才出现了这个结果

>>> Xem thêm chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung:

Tổng hợp trạng ngữ trong tiếng Trung – Phân loại và cách sử dụng

Tổng quan về bổ ngữ trong tiếng Trung – Phân tích có ví dụ minh họa

Tổng hợp kiến thức trợ từ trong tiếng Trung – Phân loại và cách sử dụng

Qua những phân tích trên hy vọng bạn có thể sử dụng tốt các giới từ trong tiếng Trung. Quả thực học tiếng Trung không quá khó nếu bạn kiên trì và có người hướng dẫn tốt. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay học tiếng Trung online đã trở thành một phương thức học cấp thiết đối với các bạn. Nếu bạn vẫn chưa tìm được một địa chỉ dạy học nào hiệu quả thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé!

Tặng Khóa học "21 Ngày Xóa Mù Tiếng Trung" miễn phí 100%

Dành cho 20 người đăng ký đầu tiên trong tuần này

Bấm vào đây để nhận khóa học miễn phí

Đăng ký ngay