Học bổng toàn phần hấp dẫn tại trường Học viện kỹ thuật Thiên Tân