Học viện Đồng Nhân ưu tiên cấp học bổng cho sinh viên các nước ASEAN