Học bổng Trung Quốc 1 năm tiếng tại Côn Minh - trường Học viện kỹ thuật cơ điện Vân Nam