Điều kiện du học Trung Quốc- Ai nên tham gia và không nên tham gia?